8 MAJOR DOWNSIDES MENJADI EMPATH - ZAMAN BARU DAN METAFIZIK

8 Major Downsides Menjadi Empath{h1}
Pilihan Editor
5 Cara Meningkatkan Intuisi Anda
5 Cara Meningkatkan Intuisi Anda
Hubungi Pengarang 1. Kehilangan Diri Saya fikir perkara paling sukar untuk menjadi empath adalah tidak mengetahui siapa anda. Apabila fikiran orang lain, emosi, dan kadang kala sakit fizikal merasakan seperti anda sendiri, tidak mungkin untuk mengetahui apa sebenarnya anda dan apa yang orang lain. Saya mungkin berasa sangat tertekan dengan tiba-tiba